Pavel Corutz - ŞCOALA SUCCESULUI

Emisiuna este difuzatã în fiecare sâmbã între orele 15:00 - 17:00
şi în reluare diminicã între orele 20:30 - 22:30, în reţelele
Dolce, RCS-RDS, UPC şi online pe site-ul www.6tv.ro.

Cautã pe acest site

în OK
Mic atlas de ecologie
Autor(i): Editura ALL
Anul apariţiei: 2007
Preţ: 17.90 lei
Cartea este în stoc.
Secolul XXI trebuie sã aibã ca obiectiv major ocrotirea vieţuitoarelor şi a mediului înconjurãtor, pentru a se pãstra echilibrul natural al Terrei şi implicit, viaţa omului pe Pãmânt. Aceastã acţiune reclamã o cunoaştere temeinicã a principiilor ecologice care stau la baza funcţionãrii biosferei. În acest snes, ecologia poate deveni un instrument util de informare privind relaţia om-biosferã. MICUL ATLAS DE ECOLOGIE rãspunde acestei cerinţe, fiind un auxiliar didactic necesar atât pentru elevi, cât şi pentru studenţi şi profesori. De asemenea, poate fi solicitat şi de cei care manifestã interes pentru ocrotirea naturii.
 • VIEŢUITOARELE Şl MEDIUL LOR DE VIAŢÃ, p. 3
 • BIOTOPUL, p. 3
  • Relaţia factori abiotici - vieţuitoare, p. 4
 • BIOCENOZA, p. 7
  • Relaţii interspecifice, p. 8
  • Relaţii intraspecifice, p. 10
  • Relaţii trofice, p. 11
  • Lanţuri şi reţele trofice, p. 12
 • ECOSISTEMUL, p. 13
  • Ecosistemul unei pãduri de stejar, p. 13
  • Ecosistemul unei pãduri de fag, p. 15
  • Ecosistemul unei pãduri de molid, p. 17
  • Ecosistemul unei pajişti de munte, p. 19
  • Ecosistemul unei pajişti de sîepã, p. 20
  • Ecosistemul unei ape curgãtoare, p. 21
  • Ecosistemul unei ape stãtãtoare (lac sau baltã), p. 22
  • Delta Dunãrii - rezervaţie a biosferei, p. 23
  • Marea Neagrã, p. 24
  • Ecosistemele antropizate, p. 25
 • BIOMUL, p. 26
 • CIRCUITUL MATERIEI ÎN NATURÃ, p. 27
 • POLUAREA MEDIULUI, p. 28
 • PARCURI NAŢIONALE Şl REZERVAŢII NATURALE DIN ROMÂNIA, p. 29
 • PLANTE OCROTITE DIN ROMÂNIA, p. 30
 • ANIMALE OCROTITE DIN ROMÂNIA, p. 31

De acelaşi autor / Din aceeaşi categorie
="Hartă="Hartă="Atlas="Mic="Mic

Copyright © 2009, SOMALI Trans Cart - Toate drepturile rezervate. Contactaţi-ne pentru orice problemã de naturã tehnicã.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
INFO CONSUMATOR 0800.080.999