Pavel Corutz - ŞCOALA SUCCESULUI

Emisiuna este difuzatã în fiecare sâmbã între orele 15:00 - 17:00
şi în reluare diminicã între orele 20:30 - 22:30, în reţelele
Dolce, RCS-RDS, UPC şi online pe site-ul www.6tv.ro.

Cautã pe acest site

în OK
Istoria Bizanţului
Autor(i): Maria Georgescu
Anul apariţiei: 2010
Preţ: 40.00 lei
Cartea este în stoc.
Lucrarea de faţã reprezintã rodul unor ani lungi de muncã la catedrã. Doamna Maria Georgescu a avut astfel posibilitatea sã parcurgã o bibliografie imensã, in mai multe limbi de circulaţie actualã sau vorbite in secole astãzi uitate. Acest amplu material scris i-a permis autoarei sã analizeze fiecare episod din trecutul mirificului şi misteriosului imperiu situat la intalnirea a nu mai puţin de trei continente. Este o caracteristicã geopoliticã singularã in istorie, derivatã şi din vecinãtatea cu Marea Neagrã, pe atunci placã turnantã a relaţiilor dintre Orient şi Occident. Ea a dat Imperiului Bizantin specificul sãu eclectic şi sincretic de mojar al civilizaţiilor europene, asiatice şi africane, ceea ce, poate, i-a permis sã reziste atata timp in faţa rãutãţii oamenilor din interior şi din exterior. A fost trãsãtura majorã şi caracteristicã a Bizanţului pe care autoarea, cu discreţie, a subliniat-o permanent ca pe un adevãrat fir cãlãuzitor.
Sper ca aceastã carte sã fie cititã cu aceeaşi patimã şi interes pe care le-a vãdit autoarea atunci cand a scris-o: aceasta ar fi cea mai frumoasã rãsplatã a profesoarei pentru munca ei in slujba generaţiilor tinere.
- prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti
"Istoria Bizanţului" , lucrare pentru cultura generala, prezintã evoluţia generalã a statului bizantin şi transformãrile politicii sale interne şi externe, structurate şi prezentate dupã marile perioade istorice de dezvoltare. Structura romanã a statului, puterea greacã şi credinţa creştinã - acestea sunt marile surse de inspiraţie ale Bizanţului. De altfel, numai sinteza culturii elenistice şi religia creştinã cu forma romanã a statului au fãcut posibilã constituirea fenomenului istoric pe care il numim Imperiul bizantin. In cadrul indelungatei sale evoluţii, intre secolele IV-XV, istoricii au segmentat trei perioade distincte. Prima include secolele IV-VI (330-610), fiind perioada de tranziţie de la Imperiul roman la monarhia greco-orientalã. Perioada a doua inglobeazã urmãtoarele cinci secole (610-1081), fiind perioada clasicã a istoriei bizantine, in care imperiul cunoaşte trãsãturile sale originale din punct de vedere economic, geografic, etnic, social, administrativ şi religios. Ultima perioadã, de aproape patru secole (1081-1453) este perioada de declin generalizat a imperiului. Evenimentele şi domniile marcante ale acestei istorii sunt prezentate pe larg, punctandu-se nu numai datele politice ci şi contextul social, economic sau cultural care a influenţat o astfel de evoluţie. Pentru a facilita orientarea, autoarea a realizat şi tabele sinoptice, cronologice şi genealogice, alãturi de un indice de nume şi o serie de hãrţi cu graniţele Imperiului de-a lungul diferitelor etape de expansiune, excelente instrumente de lucru. Cartea, departe de a se adresa exclusiv unui public specializat, poate fi cititã cu interes de toţi iubitori de istorie. - Editorul
 • Cuvânt înainte, p. 7
 • Prefaţã, p. 9
 • CAPITOLUL I - INTRODUCERE, p. 13
 • DEZVOLTAREA STUDIILOR DE ISTORIE BIZANTINÃ, p. 13
 • CAPITOLUL II - MONARHIA CREŞTINÃ ŞI ORIENTALÃ, p. 27
 • CARACTERISTICI GENERALE, p. 27
 • DIOCLEJTAN ŞI TETRARHIA, p. 28
 • REFORMELE LUI DIOCLETIAN, p. 34
 • CONSTANTIN ÎMPÃRAT ', p. 37
 • CAPITOLUL III - IMPERIUL ROMANO-BIZANTIN (324-610) ÎNCEPUTURILE ISTORIEI BIZANTINE, p. 45
 • CARACTERISTICI GENERALE, p. 45
 • FONDAREA CONSTANTINOPOLULUI, p. 47
 • REFORMELE LUI CONSTANTIN, p. 52
 • DE LA CONSTANTIN LA IUSTUMIAN. EPOCA LUPTELOR CRISTOLOGICE ŞI A INVAZIILOR (337-518), p. 64
 • EPOCA LUI IUSTINIAN (518-610), p. 72
 • CAPITOLUL IV - IMPERIUL GREC MEDIEVAL (610-1081), p. 87
 • CARACTERISTICI GENERALE, p. 87
 • DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICÃ, p. 88
 • ORGANIZAREA DE STAT, p. 90
 • LUPTA PENTRU SUPRAVIEŢUIRE ŞI RESTAURAREA IMPERIULUI BIZANTIN {610-717}, p. 92
 • EPOCA ICONOCLASTÃ (717-843), p. 110
 • APOGEUL IMPERIULUI BIZANTIN (843-1025), p. 130
 • CAPITOLUL V - DECÃDEREA IMPERIULUI BIZANTIN (1081-1453), p. 185
 • CARACTERISTICI GENERALE, p. 185
 • DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICÃ, p. 186
 • ORGANIZAREA DE STAT, p. 189
 • REGIMUL ARISTOCRAŢIEI MILITARE (1081-1204), p. 190
 • STÃPÂNIREA LATINÃ ŞI RESTAURAREA IMPERIULUI BIZANTIN (1204-1282), p. 196
 • DECLINUL ŞI PRÃBUŞIREA IMPERIULUI BIZANTIN (1282-1453), p. 222
 • GLOSAR, p. 271
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIV, p. 291
 • TABEL SINOPTIC, p. 299
 • TABELE CRONOLOGICE, p. 311
 • TABELE GENEALOGICE, p. 317
 • INDICE, p. 323
 • HÃRŢI, p. 343

De acelaşi autor / Din aceeaşi categorie
="Academia="Istoria="Merovingienii.="Naşterea="Mitul

Copyright © 2009, SOMALI Trans Cart - Toate drepturile rezervate. Contactaţi-ne pentru orice problemã de naturã tehnicã.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
INFO CONSUMATOR 0800.080.999