Pavel Corutz - ŞCOALA SUCCESULUI

Emisiuna este difuzatã în fiecare sâmbã între orele 15:00 - 17:00
şi în reluare diminicã între orele 20:30 - 22:30, în reţelele
Dolce, RCS-RDS, UPC şi online pe site-ul www.6tv.ro.

Cautã pe acest site

în OK

TERMENI ŞI CONDIŢII
DE UTILIZAREPrezentul document reprezintã un acord între S.C.SOMALI TRANS CART SRL şi clienţii sãi, astfel încât utilizarea serviciilor S.C.SOMALI TRANS CART SRL presupune acceptarea şi conformarea la prezenţii Termeni şi Condiţii de Utilizare.


S.C.SOMALI TRANS CART SRL îşi rezervã dreptul de a modifica prezentul document, acest lucru însã nu constituie motiv întemeiat pentru încetarea relaţiilor de colaborare de cãtre client şi nici pentru refuzarea plãţii serviciilor S.C.SOMALI TRANS CART SRL.


Site-ul nostru nu va fi utilizat sub nici o formã şi în nici o circumstanţã pentru gãzduirea, comunicarea de, referirea la sau direcţionarea cãtre nici unul (una) din urmãtoarele:
  • Nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen
  • Violarea unui drept de autor sau al oricãrui alt drept al oricãrui terţ
  • Ameninţãri, abuz, hãrţuire, declaraţii calomnioase
  • Promovarea de activitãţi ilegale (hacking, cracking, etc)
  • Informaţii sau software despre sau conţinând orice tip de viruşi
  • Orice imagine sau text menit sã încurajeze sentimentul de urã
  • Colectarea de informaţii personale pentru utilizarea în scopuri ilegale
  • Orice conţinut considerat de noi ca fiindu-ne dãunãtor
Nu putem fi consideraţi responsabili pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporarã a site-ului nostru, oricare ar fi motivul care cauzeazã acest lucru. Aceastã prevedere include şi daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord sã garanteze şi sã ne considere nevinovaţi în legaturã cu orice pretenţii, daune, incluzând, fãrã a se limita la acestea, daunele cauzate terţilor, rezultate ca şi consecinţã a utilizãrii serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru. Ne rezervãm dreptul de a refuza orice client care prin acţiunile sau comportamentul sau afecteazã sau aduce prejudicii de orice fel firmei S.C.SOMALI TRANS CART SRL.


Aceşti Termeni şi Condiţii sunt în concordanţã cu legile în vigoare de pe teritoriul României, în conformitate cu legile Uniunii Europene. În cazul în care se ajunge la acţionarea în judecatã, prin acest document se decide ca aceasta sã aibã loc în Bucureşti, România şi conform acestui document toate informaţiile necesare vor fi puse la dispoziţia autoritãţilor.


Suntem unicii în mãsurã sã judece ce anume reprezintã o încãlcare a termenilor şi condiţiilor de mai sus. Eşecul oricãrui client în a se conforma termenilor şi condiţiilor de mai sus constituie motiv pentru suspendare sau dezactivare.


Acest website şi conţinutul, precum şi toate informaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea S.C.SOMALI TRANS CART SRL. S.C.SOMALI TRANS CART SRL îşi rezervã dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fãrã nici o informare prealabilã. Sfãtuim pe toţi clienţii sã verifice acest document cel puţin o datã pe lunã pentru a fi la curent cu orice modificãri.


Drepturile de autor asupra întregului conţinut al acestuia aparţin în totalitate S.C.SOMALI TRANS CART SRL. Întregul conţinut al site-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de graficã web, script-uri, programe şi alte date - este proprietatea S.C.SOMALI TRANS CART SRL şi este apãrat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectualã şi industrialã. Folosirea fãrã acordul S.C.SOMALI TRANS CART SRL a oricãror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.


Politica de confidenţialitate se desfãşoarã în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 completatã cu Legea nr. 506/2004, care transpune Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. L 201 din 31 iulie 2002.


S.C.SOMALI TRANS CART SRL utilizeazã datele colectate de la clienţi cu scop statistic şi pentru îmbunãtãţirea serviciilor furnizate. Aceste date nu se dezvãluie nici unei persoane fizice sau juridice în afara S.C.SOMALI TRANS CART SRL sub nici o altã formã decât cele prezentate explicit clienţilor, şi pentru care aceştia îşi dau acordul implicit (prin utilizarea serviciilor oferite de prezentul site) sau explicit.


drumulinvingatorilor.ro
Copyright © 2008-2010 drumulinvingatorilor.ro
S.C.SOMALI TRANS CART SRL
Str. Coteşti, Nr.73,
Sector 1, Bucureşti
Copyright © 2009, SOMALI Trans Cart - Toate drepturile rezervate. Contactaţi-ne pentru orice problemã de naturã tehnicã.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
INFO CONSUMATOR 0800.080.999